Afkastfordeling hos PFA

Når årets resultat af investeringen af kundernes midler opgøres hos PFA, så fordeles afkastet i fire dele:

  1. et driftherretillæg, som skal dække driftherrens risiko for at skulle tabe dele af den investerede kapital (1 mio kr)
  2. en del til den kollektive kundekapital
  3. en forrentning af basiskapitalen, som svarer til den opnåede forrentning af de investerede midler
  4. resten anvendes til fordeling til depoterne

Summen af 1) og 2) beregnes som en fast procentdel af depoterne og fordeles forholdsmæssigt mellem disse pt. ca. 20% til egenkapitalen og ca. 80% til kundekapital.

Driftherretillægget går direkte ind på PFAs egenkapital

Forrentningen af basiskapitalen fordeles forholdsmæssigt på

  • egenkapitalen
  • den kollektive kundekapital
  • den individuelle kundekapital

Fordelingen til depoterne fordeles til

  • reserver
  • depoter uden kundekapital
  • depoter med kundekapital

Fra de dele, der er posteret som kollektiv kundekapital og individuel kundekapital, overføres midler til depoterne MED kundekapital,
men ikke til andre depoter (fx fripolicer og depoter under udbetaling), som også løbende bidrager til opbygning af kundekapital.

Ovenstående fordeling af depotmidler er anmeldt til Finanstilsynet som fordeling af afkast.