PFA og forskelsbehandling af kunder

Denne hjemmeside er udtryk for et initiativ fra en kreds af PFA kunder/ejere,
som i nogen tid hver for sig har forsøgt at råbe PFAs ledelse og vore myndigheder op for at få indflydelse, myndighed og hensyn tilbage, hvor det hører til nemlig hos ejerne af de i PFA opsparede midler.

Selv at spare op til sin og sin families forsørgelse i den tredje alder er en i allerhøjeste grad ansvarlig og samfundsgavnlig optræden.
Men ikke en, der altid belønnes efter fortjeneste. Dette er bl.a. de konstante ændringer/forringelser af vilkårene for os pensionssparere et tydeligt bevis for.

Der står efterhånden gigantiske midler i pensionskasserne.
De er fremkommet ved, at vi pensionssparere har givet afkald på forbrug her og nu.
Vi ligger derfor ikke samfundet til byrde, når vi pensioneres.
Desværre er disse midler blevet en fristelse for politikere med kronisk kløe i skatte- og afgiftsfingrene samt for grådige banker.
Uheldigvis er det også i stigende omfang blevet sådan, at ledelserne i pensionsselskaberne tiltager sig magt og ignorerer, at de er ansat til og får deres fyrstelige gager/honorarer for at varetage pensionssparernes interesser.

I mange år markedsførte PFA sig med, at der kun blev udbetalt 50.000 kr i udbytte til ejerne, og at de til forskel fra andre pensionsselskaber så sig selv som først og fremmest varetagende kundernes interesser.

Mange af PFAs kunder valgte PFA på grund af denne holdning.

Desværre synes der i de senere år at være kommet en anden holdning ind i selskabet.
Fokus er nu på, hvordan PFA kan blive større (volumensyge), og hvordan man kan til dette formål kan kanalisere afkastet af kundernes depoter ind i kasser, som PFA kan disponere over.

Et eksempel er den såkaldte Kundekapital, som bruges til at kapre nye kunder og derved omfordele midler fra gamle til nye kunder.

Der er en del kunder, som føler sig meget forfordelt af PFA i forbindelse med denne Kundekapital.
Vi ønsker derfor kontakt med andre kunder, så vi kan få så nuanceret et billede af problemet som muligt.
Ved en samlet optræden kan man måske få gjort noget ved problemet via henvendelse til PFA, offentlige myndigheder o.a.

Hvis man har materiale om dette, som man vil delagtiggøre andre i, så send en besked.

Man opfordres til debat på vores blogTilmelding til denne sides mailingliste

Send en besked til initiativtagerne


Problemer med siderne bedes venligst rapporteret til Webmaster