Tidslinje for aktiviteter

29.10.2014
  • Klage over PFA vedr. forskellige forhold sendt til Finanstilsynet.
  • 18.12.14 Afvisning fra Finanstilsynet under henvisning til 'enkeltsag'
  • 9.01.15 Replik til Finanstilsynet med henvisning til at klagerne vedrører et generelt problem
14.01.2015
  • Klage om forfordeling af kunder mht kundekapital hos PFA afsendt til Finanstilsynet
    22.01.2015 Afvisning af behandling af klage modtaget fra Finanstilsynet
    22.01.2015 Klage over afvisning og reformulering af klage til anmeldelse af PFA for overtrædelse af § 21 i Lov om finansiel virksomhed afsendt
18.01.2015

  • Spørgsmål om den skattemæssige behandling af kundekapital afsendt til SKAT
  • Henstilling om genvurdering af Finanstilsynets tilladelse til kundekapital afsendt til Finanstilsynets bestyrelse
04.02.2015 Orienterende møde afholdt med ledende advokat inden for pensionsområdet
sommer 2015 Analyser foretaget og møder afholdt med fremtrædende personer inden for branchen
16.09.2015 Møde afholdt med top-chef Allan Polack, PFA