Til forsiden      Facebook PFA kunder og Twitter #PFAkunder Tweet

Depotregnskaber på mitPFA

Man kan logge ind hos PFA via mit.pfa.dk og se på sine pensionsordninger.
PFA har i det sidste års tid lavet en større ændring til denne hjemmeside.
Resultatet er i nogle tilfælde godt, hvis man kun vil se enkelte oversigtstal.
Hvis man derimod vil gå i dybden, så er det blevet vanskeligere.
Her gives nogle tips til og kommentarer om siden.

Depotregnskab

Efter login på mitPFA

  1. klik på min opsparing
  2. til højre ud for den ønskede police klik på højrepil
  3. foroven kan man vælge de to forrige års depotregnskab klik på pilen år dropdown og vælg året
  4. hvis man vil frem til "Fra afkast til depotrente" (se nedenfor) klik på pilen samlet oversigt
Bemærk forskellen mellem 2013 og 2014 (baseret på en enkelt konkret police)
Betegnelse20132014Forskel
Depotrente før skat2,0%2,0%0
Årlig omkostning i procent0,75%3,62%2,87
Administrationsomkostningerkr. 252kr. 2520%
Driftsherretillæg (ca. 20%) og overførsel til Kundekapital (ca. 80%)kr. 74kr. 10.589+14.209%
Investeringsomkostningerkr. 2.484kr. 3.074+23,8%

Driftsherretillæg og overførsel til Kundekapital

(se dit depotregnskab og hold pilen hen over det lille røde bogstav i til højre på
indirekte omkostninger )

Som kunde er det meget svært at forstå, at der skal trækkes store beløb ud af ens depot, når depotrenten langt fra dækker den garanterede rente.
Det beskedne beløb i 2013 skyldes blot, at der ikke var afkast nok til at dække beløbet.
I stedet blev der skjult lagt en gæld på depotet, som i 2014 dækkes af det noget større afkast.
Der er derfor slet ingen sammenhæng med, hvad der overføres til aktionærerne (måske med lidt forsinkelse), og hvor meget afkast der genereres.
Bemærk også, at den skjulte gæld forrentes med den høje opnåede afkastrente, ikke depotrenten, så aktionærerne lider ikke nød ved at vente lidt.

Stigning i investeringsomkostninger

Hvordan kan disse stige med 23,8% på et enkelt år ? Det er meget underligt, og PFA bør forklare dette nærmere.

Hvem er aktionærerne?

Det er for 49%s vedkommende PFA-fonden, hvis formål er at tilgodese PFAs ansatte. Resten er primært arbejdsgiver- og fagforeninger.
Fra afkast til depotrente 2014 Oversigt (PDF-fil)
Her gives en oversigt over, hvorledes et afkast i 2014 på op til 20,7% reduceres til en depotrente på 2,0%

Bemærk især linjen
Risikoforrentning til egenkapital og KundeKapital8,9% -0,5% -1,3% -1,8% -1,7%
som viser, hvordan de kunder, der har Individuel Kundekapital får tilskrevet 8,9%, mens der fra alle andre trækkes et beløb, som overføres til disse kunder.