Til forsiden      Facebook PFA kunder og Twitter #PFAkunder Tweet

PFA fra kundernes vagthund til kundernes modpart

Hvad er der dog sket hos PFA ?

Det har altid været et kendetegn for PFA, at det stod vagt om kundernes interesser.
Forretningen skulle drives forretningsmæssigt forsvarligt, men med et fast blik for,
at kundernes pensioner skulle sikres så høje som muligt, og at forretningen skulle drives på et moralsk og etisk højt niveau.

Mange kunder har valgt deres pensionsordning hos PFA netop af disse grunde.

Man undrer sig.

Er 90 års grundlæggende principper kastet over bord,
fordi PFAs nuværende ledelse er historieløs kun med fokus på 'forretningsudvikling' og ikke på kunderne,
eller skyldes det andre årsager ?

Kunderne bør ses som målet, ikke midlet !

Men hvornår begynder det så at gå galt ?

 • 1977: PFAs adm. dir. Kjeld Bry udtaler sig negativt om metoder som kundekapital:

  PFA vil ikke af konkurrencemæssige grunde slække på kravene til bonusmoralen og samvittigheden.
  PFA vil ikke gå ind for et system, som overflytter midler fra en gruppe til en anden eller fra en generation til en anden.
  Specielt ville den sidste metode kunne styrke den salgsmæssige side af vor virksomhed.
  Man må imidlertid huske på, at de nye forsikrede engang vil blive de gamle, og så vil gruppen næppe acceptere at skulle betale til de nye og dermed forøge PFAs konkurrenceevne ved tegning af nye forsikringer. Det totale billede af PFA's bonussystem kan derefter koncentreres i følgende: Et bonussystem med den optimale retfærdighed og med den optimale fleksibilitet.
  (bonussystem = depotrente + kontostyrkelse + bonus)

 • 1983: PFAs bestyrelse får tvangsbøder af Finanstilsynet for at beskytte kunder

 • 1984: PFA holder, hvad det lover

 • 1986: PFA kritiserer Statsanstalten for at udbetale for små pensioner

 • 2004: PFA markedsfører sig kraftigt med IKKE at opkræve et driftherretillæg (risikoforrentning/ekstragebyr)

 • 2005 (2006): Indførelse af driftherretillæg (risikoforrentning/ekstragebyr) på alle depoter

 • 2005: Indførelse af bonusregulativ med kontostyrkelse i modstrid med policebetingelserne

 • 2007: PFA nægter at følge kendelse fra Forsikringsankenævnet

 • 2009: Et ord er ikke længere et ord. Forrentning af depoter nedsættes til under den garanterede rente

 • 2011: PFAs driftherretillæg (risikoforrentning/ekstragebyr) sættes voldsomt op

 • 2013: PFA lader ikke længere alt overskud tilfalde kunderne

 • 2013: PFA Pension overfører 550 mill. kr i udbytte til PFA Holding

 • 2014: Forsikringsankenævnet dømmer PFA til at betale kundekapital tilbage til kunderne